Diskurssi

   In English


 

l

Ajankohtaista

l

Yritys

l

Palvelut

l

Toimeksiannot

l

Julkaisut

l

Ota yhteyttä

l

 

                             

 

 

 

Esimerkkejä toimeksiannoistamme>

Kokemuksia maakuntaohjelmien ympäristöarvioinneista (Ympäristöministeriön raportteja 23/2018).    

>

SOVA-lain mukaisen ympäristöarvioinnin opas  (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2017).

>

Ympäristöviranomaisen SOVA-ohje. SOVA-lainsäädännön mukaiset lausunnonantotehtävät (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2017).   

>

Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarvioinnin kehittämishanke (SOVA-viranomaistehtävien hoitaminen ELY-keskuksissa, vesienhoitosuunnitelmien vaikutusten arvioinnin kehittäminen). 

>

Etelä-Karjalan liiton 1. vaihemaakuntakaavan vaikutusten arvioinnin tukikonsultointi.  

>

Ympäristövaikutusten arviointi kaivoshankkeissa -oppaan laadinnan tuki. 

>

Valtion viranomaiset valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttajina.   

>

Merialueiden suunnittelu: katsaus nykytilanteeseen ja kehittämishaasteisiin.   

>

Metsäsektorin kouluyhteistyön kehittämisarviointi.    

Tuemme hanke-, suunnitelma- ja ohjelmaprosesseja sekä organisaatioiden toiminnan kehittämistä julkishallinnossa sekä yritysten ja järjestöjen toiminnassa. Tuotamme ympäristöpolitiikan ja yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijapalveluja.

Toteutamme, valmennamme, konsultoimme sekä laadimme opasaineistoja, tutkimuksia ja selvityksiä.

 

© Diskurssi Oy