Diskurssi

   In English


 

l

Ajankohtaista

l

Yritys

l

Palvelut

l

Toimeksiannot

l

Julkaisut

l

Ota yhteyttä

l

 

                             

 

 

 

Esimerkkejä toimeksiannoistamme

>

Merialueiden suunnittelu Suomessa. Katsaus nykytilanteeseen ja kehittämishaasteisiin.

>

Etelä-Karjalan liiton 1. vaihemaakuntakaavan vaikutusten arvioinnin  tukikonsultointi.   

>

Ympäristövaikutusten arviointi kaivoshankkeissa -oppaan laadinnan tuki.

>

Valtion viranomaiset valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttajina. Tilannekatsaus joulukuu 2010.  

>

Metsäsektorin kouluyhteistyön kehittämisarviointi. 

>

Elintarviketurvallisuusviraston asiakasfoorumikäytäntöjen kehittäminen osana viraston asiakaspalvelustrategiaa. 

>

Valtatie 6:n parantamishankkeen vuorovaikutusprosessin arviointi. (arviointiraportti Tiehallinnon sivuilla, pdf). 

 

 

 

Tuemme hanke-, suunnitelma- ja ohjelmaprosesseja sekä organisaatioiden toiminnan kehittämistä julkishallinnossa sekä yritysten ja järjestöjen toiminnassa. Tuotamme ympäristöpolitiikan ja yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijapalveluja.

Toteutamme, valmennamme, konsultoimme sekä laadimme opasaineistoja, tutkimuksia ja selvityksiä.

 

© Diskurssi Oy