Olemme hanke- ja suunnitteluprosessien hallinnan sekä organisaatioiden kehittämisen ammattilaisia.

SUUNNITTELU    TOTEUTUS    VALMENNUS    SPARRAUS    TUTKIMUS

ARVIOINTI    

  • ympäristö- ja muiden vaikutusten etukäteisarvioinnit
  • väli-, jälkikäteis- ja kehittämisarvioinnit

YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS   

  • vuorovaikutteinen suunnittelu ja sidosryhmäyhteistyö
  • yhteistyöverkostot
  • yhteistyön tehokkaat työtavat

PROSESSITUKI JA ORGANISAATION KEHITTÄMINEN   

  • hanke- ja suunnitteluprosessien tuki ohjelmoinnista toteutusvaiheeseen
  • oppiva organisaatio

Palvelumme ulottuvat muutaman tunnin pikakonsultoinneista, minivalmennuksista ja yksittäisten tilaisuuksien järjestämisestä laajojen suunnitteluprosessien tukemiseen sekä selvitysten ja opasaineistojen laatimiseen.

__________

Meillä on laaja-alainen kokemus mm. ympäristöpolitiikan, yhdyskuntasuunnittelun, metsätalouden, viheraluesuunnittelun, kalatalouden, energiahuollon ja liikennesuunnittelun aloilla. Asiakkainamme ovat ministeriöt ja virastot, valtion alue- ja paikallishallinnon toimijat, maakuntaliitot ja kunnat sekä järjestöt ja yritykset. 

PERIAATTEEMME

Tuemme ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestäviä ratkaisuja, edistämme yhteistyötä ja osallistumismahdollisuuksia sekä innovatiivista, tehokasta ja tuloksellista toimintaa. 

Toimintamme on monialaista. Meillä on laaja kokemus useilta aloilta sekä monialaisista ja poikkihallinnollisista projekteista. Perehdymme tarvittaessa nopeastikin uusiin sisältöihin. Otamme opiksi hyvistä käytännöistä ja tuemme niiden soveltamista.

Hyödynnämme vahvuuksiamme, esimerkiksi yhteistyön ja arvioinnin osaamistamme ja työtapojamme, tilannekohtaisesti soveltaen.  

Käytännöllinen työtapamme perustuu mietittyihin periaatteisiin ja teoreettiseen ymmärrykseen. Innovoimme ja kehitämme uusia lähestymis- ja työtapoja.

Tehtävämme liittyvät usein tilanteisiin, jotka ovat enemmän tai vähemmän monitahoisia, mutkikkaita ja monitoimijaisia. Tavoitteenamme on tuottaa selkeyttä ja johdonmukaisuutta näihin haastaviin tilanteisiin, innovatiivisuutta sekä uuden etsimistä ja mahdollistamista unohtamatta.