BLOGI

Miten vastata kuntahallinnon uusiin haasteisiin? 

(1.11.2021, Antti Leskinen)

Vieraskynä-blogi Kuntaliiton kotisivujen blogi-palstalla.   


Kuntien Saa Kuulua! -hanke

(15.5.2020, Antti Leskinen)

Olimme mukana Ympäristöministeriön ja SYKEn sekä kuntien "Saa Kuulua" -hankkeessa. Hankkeen yksi osa ovat sparraukset. Niihin osallistui 16 kuntaa ja viisi sparraajaa. Tehtävänäni oli sparrata neljää kuntaa kuntalaisten osallisuuden parantamiseksi. Joka kunnassa on omat kehittämishankkeensa kaavoituksesta, viheralueiden suunnittelusta ja matkailuhankkeista alueellisiin ilmastohankkeisiin. Sparraus sisälsi verkkokeskusteluja kuntien osaajien kanssa. Olen keskusteluissa innostuneena kuunnellut ja kysellyt sekä jakanut laaja-alaista osallisuuskokemustani sekä Diskurssin aineistoa kuntien kehittäjille. Hankkeessa julkistetaan loppukesällä 2020 Saa kuulua! -osallisuusopas. Siihen tulee myös runsaasti linkkejä alan sivustoille. 

Rinnakkaisorganisaatio oppivana rakenteena

(3.3.2020, Antti Leskinen)

Byrokratian ja sen sovellusten pulmana on ideoiden ja innovaatioiden levittäminen alhaalta ylös ja toimialalta toiselle. Ratkaisuksi on kehitetty rinnakkais- eli paralleeliorganisaatio. Lue blogi    

_________

Diskurssin tiimi vahvistuu

(6.1.2020, Antti Leskinen)

Siirryin syksyllä 2019 takaisin Diskurssin tiimiin. Sitä ennen toimin 13 vuotta Tampereen kuntademokratian kehittämispäällikön tehtävässä, josta siirryin eläkkeelle 2019. Työ tamperelaisten kanssa ja kaupungin dynaamisessa organisaatiossa oli antoisaa. Kehitin yksikköni kanssa mm. alueellisen- ja digiosallistumisen järjestelmiä, valmensin ja toimin useissa työryhmissä myös valtuutettujen ja kuntalaisten kanssa sekä osallistuin kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Erityisalojani ovat vuorovaikutteinen suunnittelu, sidosryhmäyhteistyö, vaihtoehtojen vertailu osana vaikutusten ennakkoarviointia ja oppivan rinnakkaisorganisaation soveltaminen.  

Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarvioinnin kehittämishanke 

(4.5.2019, Jari Paldanius)

Hankkeen tavoitteena oli tukea ELY-keskusten SOVA-lausunnonantotehtävien hoitamista ja ympäristöarviointien toteuttamista aluetasolla sekä vesienhoitosuunnitelmien vaikutusten arvioinnin suunnittelua ja käynnistämistä. 

Hankkeen aluetason ympäristöarviointeihin liittyvässä osuudessa hyödynsimme konkreettisena ja työskentelyn läpäisevänä suunnitteluesimerkkinä tuolloin käynnissä olleita maakuntaohjelmaprosesseja ja niiden ympäristöarviointeja. 

Tukeutuminen konkreettiseen ja ajankohtaiseen suunnittelutilanteeseen ja ympäristöarviointien tekijöiden ja arviointia koskevista lausunnonantotehtävistä vastaavien kokoaminen yhteen osoittautui ELY-keskusten ja maakuntaliittojen henkilöstön yhteisissä sparraustilaisuuksissa mainioksi työskentelytavaksi. Se toi valmennukseen vahvaa konkretiaa sekä monipuolisesti erilaisia näkökulmia ja kokemuksia.

Projektikuvaus