Rinnakkaisorganisaatio oppivana rakenteena

Antti Leskinen (3.3.2020)

Rinnakkaisorganisaatiota perustettaessa organisaation ylimmistä- ja toimialojen johtajista sekä muutamista valituista henkilöistä muodostetaan tukiryhmä. Se kuuntelee esimerkiksi kuukauden -kahden välein kehittämistiimejä. Tiimejä perustetaan tarpeen mukaan. Tavoitteena on, että kaikilta organisaatiotasoilla saadaan ideat ja innovaatiot esitettyä suoraan johtajille. Organisaation rakennetta ei tarvitse muuttaa. Muutoksien tarve selviää kehittämisen myötä.

Johto ei määrittele tiimin tehtävää tarkasti vaan tiimi täsmentää itse tehtävänsä. Tiimeihin valitaan vain henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita asiasta ja kykenevät työskentelemään yhdessä. Johto tarjoaa informaatiota ja myöntää tarvittavia resursseja, kuten työaikaa, asiantuntija-apua ja koulutusta. Kun tiimi esittelee asiansa tukiryhmälle, voidaan hyväksi havaittu idea ja innovaatio päättää ottaa heti ja laajasti käyttöön, koska toimialojen johtajat ovat paikalla tai osallistuvat etäyhteydellä. Kehityskelpoisen idean työstöä varten voidaan tiimille heti antaa lisäaikaa. Esimerkiksi Wikit ja Delfoi sekä pelilliset ryhmätyöohjelmat ja videot vähentävät palaverien tarvetta. Muu henkilöstö voi kommentoida töitä.

Rinnakkaisorganisaatio ei ole tilapäinen ja ylhäältä ohjattu projekti, vaan tarkoitettu pysyväksi rakenteeksi. Se voi muunnella itseään. Se ei myöskään ole epävirallinen organisaatio, koska tiimien jäsenet käyttävät tehtävään työaikaansa 50 -100%. Tehtävänsä jälkeen tiimin toiminta päättyy ja sen jäsenet palaavat takaisin varsinaisiin töihinsä. Rinnakkaisorganisaatio on virallisesti hyväksytty organisaation oppimiselin - kaksikätisen organisaation toinen käsi.

Tiimeihin osallistumiseen henkilöstöä motivoi mahdollisuus saada muutakin kuin teknistä koulutusta ja vaikuttaa hyväksytysti johtoon ohi hierarkian portaiden. Johtajat havaitsevat helpommin työnsä kehittämisestä innostuneet, pätevät ja yhteistyökykyiset henkilöt.

Alan tutkimukset voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: a) rinnakkaisorganisaation lyhytaikainen toiminta esimerkiksi strategisten tehtävien ja ilkeiden ongelmien ratkaisemisessa b) rinnakkaisorganisaatio rakenteena byrokratian sopeuttamiseksi muuttuvaan ympäristöön sekä c) rinnakkaisorganisaatio pysyvänä välineenä byrokraattisen organisaation kulttuurin, johtamistavan ja prosessien muuttamisessa. (esim. Hawk & Zand 2014, 212.)

 

  • Hawk, T.F & Zand, D.E. 2014. Parallel Organization: Policy Formulation, Learning and Interdivision Integration. The Journal of Applied Behavioral Science, Vol. 50(3); 307-336. Sage.