JULKAISUJA 


 • Kokemuksia maakuntaohjelmien ympäristöarvioinneista. Jari Paldanius. Ympäristöministeriön raportteja 23/2018. 46 s.  
 • SOVA-lain mukaisen ympäristöarvioinnin opas. Jari Paldanius. Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2017. 63 s.   
 • Ympäristöviranomaisen SOVA-ohje. SOVA-lainsäädännön mukaiset lausunnonantotehtävät. Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2017. 40 s.  
 • Merialueiden suunnittelu Suomessa. Nykytilanne ja kehittämishaasteita. Jari Paldanius. Ympäristöministeriön raportteja 29/2013. 122 s.   
 • Valtion viranomaiset valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttajina. Tilannekatsaus ja kehittämistarpeita. Jari Paldanius. Ympäristöministeriön raportteja 20/2011. 48 s.   
 • Valtatie 6:n parantaminen välillä Taavetti-Lappeenranta, yleissuunnittelu ja YVA. Vuoropuhelun kuvaus ja arviointi. Jari Paldanius 2009. Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri. 55 s.
 • Metsäalan kouluyhteistyön kehittämisarviointi. Jari Paldanius. Suomen Metsäyhdistys / Diskurssi Oy, 5.3.2009. 46 s.   
 • Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistuksen ympäristöarviointi. Ympäristöselostus. Ympäristöministeriö / Diskurssi Oy, 19.12.2007. 41 s.   
 • Kaseva-projektin kokemuksia vaikutusten arvioinnista kaavoituksessa. Jari Paldanius ja Lasse Tallskog. Ympäristöministeriön raportteja 4/2008. 36 s.    
 • Vaikutusten etukäteisarviointi suunnitteluprosessissa. Esimerkkinä kaavoitus. Jari Paldanius ja Lasse Tallskog. Hallinnon tutkimus 4/2007.
 • Evaluation of Possibilities for KEPA´s Future Cooperation in Asia: India and Nepal. Rakesh Bhatt, Uddhab Pyakurel & Pekka Salminen. 16 May 2007. 31 pp. + Annexes.
 • Evaluation of Possibilities for KEPA´s Future Cooperation in Asia: Mekong Region. Timo Kuronen & Pekka Salminen. 15 May 2007. 40 pp. + Annexes.
 • There's Something about SADED. Self-Appraisal of the Cooperation between Siemenpuu Foundation and South Asian Dialogues on Ecological Democracy (SADED). Pekka Salminen & Sirpa Rovaniemi with Bastar, N., Bhatt, R., Pathak, B., Pratap, V., Priya, R. and Shankari, U. 25 January 2007. 61 pp. 
 • "Lonely Writers". Assessment of KEPA's Information Officer Co-operation - Case Study of Thailand and Indonesia. Pekka Salminen. 4 August 2006. 29 pp. 
 • Vaikutusten arviointi kaavoituksessa. Jari Paldanius ja Lasse Tallskog sekä Olli Maijala, Jouko Riipinen ja Rauno Sairinen. Ympäristöhallinnon ohjeita 10/2006. 52 s.     
 • Regional Industrial Pollution and CO2 Emission Abatement Project for Arab Countries (RIPECAP), Phase 1. Appraisal of UNEP Project Proposal. Final Report. Pekka Salminen & Amr M. Abdel Hai. 30 November 2005. 20 pp.
 • Apoyo institucional de Dinamarca y Finlandia enfocado a la gestión ambiental descentralizada (PROAMBIENTE) - Evaluación de medio término. Hernán Pflücker & Pekka Salminen. 6 junio 2005. 39 paginas + Anexos. 
 • Suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioinnin laatu. Jari Paldanius ja Lasse Tallskog 2005. Suomen Ympäristö 778. 56 s.    
 • Suunnitelmien ja ohjelmien seuranta luo uusia haasteita. 2004. Jari Paldanius ja Lasse Tallskog. Hallinto 1/2004, s.28.
 • Vuorovaikutteiset suunnittelumenetelmät Kemijärven säännöstelyn kehittämisessä. A. Väntäinen, M. Marttunen, J-P. Turunen, S. Slotte ja J. Hiedanpää. 2004. Suomen Ympäristö 658. Helsinki.    
 • An Analysis of Co-operation in the Environment Sector between Finland and Egypt. 2004. Report, May 2004. 61 p. + Annexes. Suomen ympäristökeskus / Diskurssi Oy / LarCon Oy. 
 • Programme of Catalytic Support to Implement the UN Convention to Combat Desertification in West Asia and North Africa. Mid-Term Review. 2004. Pekka Salminen & Mona Haidar in collaboration with Elie Kodsi & Sara Yehya. 31 p. + Annexes. 
 • Opettiko Pilotti? Pilottihankkeen arvioinnin loppuraportti. Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry. 9.1.2004. 41 s.
 • Suunnitelmien ja ohjelmien seuranta. Periaatteita ja toimintamalleja seurannan kehittämiseen. 2003. Jari Paldanius ja Lasse Tallskog. Suomen ympäristö 663. Helsinki. 60 s.     
 • Lounais-Suomen ympäristökeskuksen tavoite 2-ohjelmatyön (2000-2006) väliarviointi. Markku Turtiainen, Pekka Salminen ja Antti Leskinen. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen monistesarja 17/2003. 71 s. 
 • Valtion viranomaiset valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttajina. 2003. Jari Paldanius ja Lasse Tallskog. Suomen ympäristö 642. Helsinki. 56 s.     
 • Sisäisen ympäristöyhteistyön rakentaminen - "Kanavat Auki" -pilottihanke. 2003. Leskinen, Antti & Sutinen, Sirkka. Teoksessa: Siru Jaavanainen (toim.). Lohjan seudun ympäristöklusteri. Verkostoyhteistyötä ympäristön hyväksi. Työministeriö, raportteja 25. s. 37-45. 
 • Vuorovaikutteiset suunnittelumenetelmät Kemijärven säännöstelyn kehittämisessä. A. Väntäinen, M. Marttunen, J-P. Turunen ja S. Slotte. Ympäristö ja terveys 6/2003. 
 • Työpajat lähiöprojektin suunnittelussa ja arvioinnissa. J-P. Turunen. 2003. Teoksessa: Bäcklund, P. & Schulman, H. (toim.) Lähiöprojekti lähikuvassa. Lähiöprojektikauden 2000-2003 arviointi. Helsingin kaupungin tietokeskus. Tutkimuksia 4/2003.
 • Vuorovaikutteinen suunnittelu edellyttää julkisten organisaatioiden kehittämistä. Antti Leskinen. Hallinto 1/2003. s.34-35.
 • Kansallinen metsäohjelma 2010:n evaluointi. 2002. Kimmo Kivinen ja Jari Paldanius. Maa- ja metsätalousministeriö (16.9.2002). 107 s. 
 • Julkishallinnon suunnitelmien ja ohjelmien kartoitus. 2002. Jari Paldanius ja Lasse Tallskog. Diskurssi Oy / Ympäristöministeriö, 24.4.2002. 43 s.
 • Harkinta ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisessa. Markku Turtiainen. Julkaisematon raportti. Ympäristöministeriö/ Diskurssi Oy, 10.9.2002. 47 s.
 • Hallitsematon kaaos vai suunnitelmallisen vuorovaikutuksen ja meluselvityksen myötä onnistunut kokonaisuus. Antti Leskinen. 2002. Julkaisussa: Meluselvitykset ja vuorovaikutteinen suunnittelu. Suomen Akustiikkakeskus Oy ja Diskurssi Oy.
 • Asiantuntijoiden ja kansalaisten roolit riskien arvioinnissa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Markku Turtiainen. Ympäristö ja terveys 10/2002. s.80-84.
 • Kansalaisen osallistumisen esteet ja niiden ylittäminen YVAssa. Antti Leskinen. Ympäristö ja terveys 10/2002, s.74-79.
 • Interactive planning in the EIA of the final disposal facility for spent nuclear fuel in Finland. Antti Leskinen ja Markku Turtiainen. Posiva Oy. Working Report 2002-45. Helsinki.
 • Tarvekartoitustyöpajat Länsi-Uudenmaan kuntien kaavoitus-, tekniselle ja ympäristötoimialoille. 2002. Antti Leskinen & Simo Katramo. Diskurssi Oy. 7 s.
 • YVA:n laadun arviointi ja laadun kehittyminen. 2001. Markku Turtiainen. Ympäristö ja Terveys 6/2001. s. 60-65.
 • Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vaikutusten arviointi. 2001. Jari Paldanius ja Lasse Tallskog. Ympäristöministeriö. Suomen Ympäristö 479. Helsinki. 90 s.
 • Argumentit ja retoriikka käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta koskevassa keskustelussa. 2001. Antti Leskinen ja Markku Turtiainen. Posiva Oy. Työraportti 2001-41. 159 s.
 • Uudenmaan liiton sidosryhmävuorovaikutuksen kehittämishanke. Ensimmäisen vuoden kokemukset. 2001. Uudenmaan liiton julkaisuja E 66-2001. Helsinki. 45 s.
 • Kokemuksia vuorovaikutteisista strategiaprosesseista Suomessa. 2001. Jari Paldanius. Uudenmaan liiton julkaisuja E 67-2001. Helsinki. 37 s.
 • Vaikutusten arviointi strategiaprosessien tueksi. 2000. Jari Paldanius ja Lasse Tallskog. Hallinto 5/2000, s. 20-21.
 • Environmental Assessment in Public Promotion of Exports and Investments in Developing Countries. 2000. Lasse Tallskog, Panu Kontio and Antti Leskinen. Teoksessa: Environmental Assessment in the Nordic Countries - Experience and Prospects. Proceedings from the 3rd Nordic EIA/SEA Conference, Karlskrona, Sweden 22-23 November 1999. Nordregio Report 2000:3. Stockholm. s. 117-126.
 • Vertailu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. 2000. Markku Turtiainen. Suomen Ympäristö 391. Helsinki. 68 s.
 • Vaihtoehtojen vertailumenetelmät ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä Suomessa vuosina 1994-1997. 2000. Markku Turtiainen. Ympäristö ja Terveys 6/2000.
 • YVA:n laatu vertailukysymysten näkökulmasta. 2000. Markku Turtiainen. Ympäristö ja Terveys 1/2000, s. 34-40.
 • Katuosasto kehittää vuorovaikutusta Helsingissä. Juha-Pekka Turunen ja Antti Leskinen. Paperi foorumi. Tampere - foorumin julkaisu 3/2000, s. 19.
 • Viheralueohjelmalla suuntaviivat kunnan vihertoimelle. 2000. Juha-Pekka Turunen. Viherympäristö 2/2000, s. 32-34.
 • Environmental Assessment in Public Promotion of Exports and Investments to Developing Countries. 1999. Lasse Tallskog, Panu Kontio and Antti Leskinen. Diskurssi Ltd and Finnish Environment Institute. The Finnish Environment 323. Helsinki. 72 s.
 • Sidosryhmäyhteistyötä metsäteollisuuden puunhankintaan. 1999. Kimmo Kivinen. Ympäristö 2/1999, s. 32.
 • Vedensäästövaihtoehtojen vertailu Naantalissa. Antti Leskinen. Kuntatekniikka 3:1999., s. 47-51.
 • Ett nordiskt MKB-nätverk. Rapport om nätverksuppbyggnad. 1999. Outi Myatt-Hirvonen. Tema-Nord 1999:526. Nordiska Ministerråd, Kobenhavn. 106 s.
 • Asiantuntijaseminaarit käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnista. 1999. Kimmo Kivinen & Juha-Pekka Turunen. Posiva. Työraportti 99-13, 40 s.
 • Experiences of Public Participation in Finland. 1997. Jari Paldanius. Conflict Management and Public Participation in Land Management. European Forest Institute, EFI Proceedings No. 14. s. 187-195.
 • Vuorovaikutus käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen ympäristövaikutusten arvioinnissa. Arviointiohjelman laadintavaiheen tilaisuudet. 1997. Antti Leskinen, Jari Paldanius & Juha-Pekka Turunen. Posiva, työraportti 97-67. 47 s.
 • Yhdysvaltalainen ympäristöristiriitojen sovittelumenettely - jotain myös Suomelle? 1997. Markku Turtiainen. Kosmopolis 4/1997, s. 51-68.
 • Ympäristöterveys ympäristöhallinnon tutkimus- ja yhteistyöhaasteena. 1997. Lauri Virrankoski. Ympäristöministeriön moniste 28. 48 s.
 • Kestävän kehityksen toteutuminen henkilöliikenteessä. 1997. Harri Ajomaa. Liikenneministeriö. Julkaisuja 27/97. 61 s.
 • Ympäristöristiriitojen sovittelumenettely - kirjallisuuskatsaus yhdysvaltalaisista kokemuksista. 1996. Markku Turtiainen. Suomen ympäristökeskuksen monistesarja 20. 39 s.
 • Osallistuvan strategisen suunnittelun kehittämisnäkökohtia. 1995. Jari Paldanius. Teoksessa: Näkökulmia vuorovaikutuksen kehittämiseen. Tielaitos, tienpidon suunnittelu. Tielaitoksen selvityksiä 25/1995. s. 47-63.
 • Jälkiarvio Ahvenisen tiehankkeen YVA-kokeilusta. 1995. Päivi Karvinen. Tielaitos, kehittämiskeskus. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 14/1995. Helsinki. 54 s + 9 liites.
 • Vuorovaikutuksen kehittäminen ja organisaation oppivuus. 1995. Antti Leskinen. Teoksessa: Näkökulmia vuorovaikutuksen kehittämiseen. Tielaitoksen selvityksiä 25/1995, s. 17-34.
 • Vuorovaikutus: kähmintää, kädenvääntöä vai kädenojennus yhteiskuntaan. A. Leskinen & O. Nordenswan. Tierumpu 3/1995.
 • Tiehankkeen suunnittelu- ja päätösprosessin analyysi. Valtatie 7 välillä Koskenkylä-Loviisa. 1995. Antti Leskinen & Jari Paldanius. Tielaitos, keskushallinto, S11 Tienpidon yhteiskunnalliset vaikutukset. Tielaitoksen selvityksiä 65/1995. Helsinki. 69 s. + 7 liites.
 • Kunnat kestävää kehitystä etsimässä. 1995. Päivi Lohi & Pekka Salminen. Suomen Kuntaliitto. 197 s.
 • Ympäristöpoliittisten ristiriitojen sovittelumenettely: esimerkkinä lohenkalastuksen järjestäminen. 1995. Juha-Pekka Turunen. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalatutkimuksia 98. 46 s.
 • Helsingin kaupungin metsä- ja maatalousosaston vuorovaikutteisen suunnittelun kehittäminen. 1995. Juha-Pekka Turunen. Helsingin kaupungin kiinteistöviraston metsä- ja maatalousosaston julkaisu 11/95. 26 s. + 9 liites.
 • Ympäristövahingot ja niiden aiheuttamat kustannukset Suomessa 1989 - 1994. Seppälä & Väätäinen 1995. Ympäristöministeriö.
 • Environmental Planning as Learning: The Principles of Negotiation, the Disaggregative Decision-making Method and Parallel Organization in Developing the Road Administration. 1994. Antti Leskinen. Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos, julkaisuja No 5, maankäytön ekonomia. 162 s.
 • Public Participation Information Initiative: Country Study: Public Participation in Finland. 1994. Jari Paldanius. European Bank for Reconstruction and Development, Public Participation Information Initiative. February 1994. 48 s.
 • Kunnat kestävää kehitystä etsimässä. 1994. Päivi Lohi & Pekka Salminen. Suomen Kuntaliitto. Helsinki. 197 s.
 • En planeringsteoretisk syn på MKB-utbildning i Norden. 1993. Antti Leskinen. Julkaisussa: Nordisk konferens om miljökonsekvensbedömning. Nordisk Ministerråd, Nordiske Seminar- og Arbejdsrapporter 1993:618, s. 101-106.
 • Nordisk enkät om utbildning i miljøkonsekvensbedømning. Julkaisussa: Nordiske temaer i miljøkonsekvensvurderinger. Nordisk Ministerråd, Nord 1993:18, s. 219-272.
 • Uusimaa parantaa ympäristöarviointia. A. Leskinen & S. Korhonen. Tierumpu 10/1993.
 • Ympäristövaikutusten arviointi; koulutusaineisto. 1991. Antti Leskinen & Markku Turtiainen. Ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston opas 2/1991.