Helsingin kaupungin palveluverkon uudistaminen poikkihallinnollisen yhteistyönä 

Järjestimme yhteistyössä Helsingin kaupungin opetusviraston kanssa kaksi projektiin liittyvää työseminaaria. Toisessa hallintokuntien edustajat käsittelivät yhdessä palveluverkon uudistamisen haasteita, tavoitteita ja kehittämiskeinoja sekä projektin toteutusta. Toisessa seminaarissa käsiteltiin hallintokuntien ja alueellisten pilottien edustajien kanssa palveluverkon uudistamisen mallin luonnosta sekä pilottikohtaisia kehittämisehdotuksia. Seminaarien lisäksi tuimme prosessin suunnittelua, taustaraportin työstämistä sekä palveluverkon uudistamisen mallin laatimista.

Helsingin kaupunki, opetusvirasto (2008-9)