Meluntorjunta taajamissa - Melutta-hanke

Olimme mukana Meluntorjunta taajamissa (Melutta) hankkeessa. Pääkonsulttina toimii VTT (Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka) ja kolmantena asiantuntijana Suomen Akustiikkakeskus Oy, Akusti. Hankkeen päärahoittaja oli Ekotehokas yhteiskunta -tutkimusohjelma.

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa taajamien lähivuosien keskeisten meluongelmien torjumiseksi ja ratkaisemiseksi. Tavoitteena oli luoda ehdotus ja esittää menetelmiä siitä, miten meluasioista tulevaisuudessa saadaan viranomais- ja asukastarpeisiin sekä EU:ta varten ajantasainen ja oikeamuotoinen informaatio. Vastasimme ympäristömeludirektiiviin osallistumis- ja läpinäkyvyysperiaatteiden sovelluksesta sekä meluntorjuntatoimien vertailusta.

Ympäristöministeriö, ekotehokas yhteiskunta -tutkimusohjelma (2004-2005)

Julkaisut ja raportit: 

  • "Hallitsematon kaaos vai suunnitelmallisen vuorovaikutuksen ja meluselvityksen myötä onnistunut kokonaisuus" Antti Leskinen. Julkaisussa: Meluselvitykset ja vuorovaikutteinen suunnittelu. Suomen Akustiikkakeskus Oy ja Diskurssi Oy. 2002.