Katsaus merialueiden suunnittelun nykytilanteeseen ja kehittämishaasteisiin Suomessa 

Tarkastelimme katsauksessa ensimmäistä kertaa kootusti sekä yhdentävää että sektorikohtaista merialueiden suunnittelua Suomessa. Loimme kokonaiskuvan merialueiden erilaisista suunnittelumuodoista ja kartoitimme suunnittelun ajankohtaisia kysymyksiä ja kehittämishaasteita.

Tarkastelun painopiste oli sellaisessa suunnittelussa, jolla on tiivis kytkentä alueidenkäyttöön: sekä toimintojen sijoittumiseen että toimintojen luonteeseen eri alueilla. 

Käsittelimme maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelua, erityisesti maakuntakaavoitusta, muita suunnittelumuotoja yksityiskohtaisemmin. Laadimme kunkin rannikon maakunnan osalta koosteen merialueita koskevan maakuntakaavoituksen suunnittelutilanteesta sekä merialueiden kannalta keskeisistä teemoista ja niitä koskevista kaavamerkinnöistä.  

Otimme työssä huomioon erityisesti Euroopan Unionin toimesta tehdyt merialuesuunnittelua koskevat linjaukset sekä hyödynsimme lähinnä Itämeren alueella toteutettujen kehittämis- ja yhteistyöhankkeiden tuloksia. 

Ympäristöministeriö (2012-13)

Julkaisut ja raportit: 

  • Merialueiden suunnittelu Suomessa. Nykytilanne ja kehittämishaasteita. Jari Paldanius. Ympäristöministeriön raportteja 29/2013. 122 s. 48 s.