Riscom II -tutkimusohjelmaan osallistuminen

Riscom II oli eurooppalainen tutkimuskokonaisuus, jossa tutkittiin ja kehitettiin käytetyn ydinpolttoaineen käsittelyyn liittyvää suunnittelua ja päätöksentekoa. Suomen keväällä 2001 käynnistyneessä osuudessa analysoitiin yhteiskunnallista keskustelua ydinjätteen loppusijoituksesta etenkin riskeihin liittyvän kommunikaation ja argumentoinnin näkökulmasta. Vuoden 2002 alussa käynnistyneessä osuudessa tutkittiin vuorovaikutusta käytetyn ydinpolttoaineen käsittelyä koskevassa YVA:ssa.


(2001-2002)

Julkaisut ja raportit: 

  • Asiantuntijoiden ja kansalaisten roolit riskien arvioinnissa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Markku Turtiainen. Ympäristö ja terveys, 10/2002. s.80-84.

  • Kansalaisen osallistumisen esteet ja niiden ylittäminen YVAssa. Antti Leskinen. Ympäristö ja terveys 10/2002, s.74-79.
  • Interactive planning in the EIA of the final disposal facility for spent nuclear fuel in Finland. Antti Leskinen ja Markku Turtiainen. Posiva Oy. Working Report 2002-45. Helsinki.

  • Argumentit ja retoriikka käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta koskevassa keskustelussa. Antti Leskinen ja Markku Turtiainen. Posiva Oy. Työraportti 2001-41. Helsinki.