Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnin alueelliset työpajat

Järjestimme yhdeksän alueellista SOVA-työpajaa, joiden tavoitteena oli tukea suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnin soveltamista aluetasolla. Työpajat oli tarkoitettu ennen kaikkea suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinneista vastaaville aluehallinnon viranomaisille.

Työpajoihin osallistui yhteensä 247 henkilöä lähinnä alueellisista ympäristökeskuksista, maakuntien liitoista, lääninhallituksista, TE-keskuksista, tiepiireistä, metsäkeskuksista ja Metsähallituksesta.

Työpajoissa 

  • esiteltiin suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnin lainsäädännöllinen tausta ja käytännön järjestämisen peruskysymykset sekä SOVA-lain mukainen ympäristöarviointi, 
  • tehtiin yhdessä katsaus suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnin tilanteeseen kyseisellä alueella, 
  • keskusteltiin ryhmätyön tukemana SOVA -yhteistyön ja -osaamisen kehittämisestä alueella 
  • esiteltiin internetpohjainen SOVA -tukiaineisto. 

Jokaisesta työpajasta koottiin muistio hyödynnettäväksi ympäristövaikutusten arviointiin liittyvissä tehtävissä aluetasolla.

Ympäristöministeriö (2005)