Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vaikutusten arvioinnit

Valtakunnallisten alueidenkäytötavoitteiden tarkistuksen ympäristöarviointi 

Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita laadittaessa ja merkittävässä määrin muutettaessa on tehtävä SOVA-lain mukainen ympäristöarviointi. Toteutimme tavoitteiden tarkistuksen yhteydessä ympäristöarvioinnin yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. Me vastasimme arvioinnin koordinoinnista ja ympäristöselostuksen kokoamisesta. Laadimme selostuksen tavoiteryhmäkohtaisia ja kokonaisvaikutuksia käsittelevät osat.

Työhön osallistuivat myös suunnittelun tueksi perustetut viisi teemaryhmää, joissa oli edustettuina ympäristöministeriö ja muita sidosryhmiä. Ryhmät arvioivat alustavien tavoitetarkistusten vaikutuksia ryhmille jaettuun arviointilomakkeeseen ja vaikutuslistaan tukeutuen. Ryhmien työn tuloksia hyödynnettiin sekä ryhmien toiminnassa että ympäristöselostusta laadittaessa.

Koska valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistustyön pohjaksi tarvittiin nimenomaan tietoa tarkistettavien tavoitteiden vaikutuksista, arviointi kohdistettiin ensisijaisesti niihin. Arviointi kattoi kaikki sekä SOVA-lainsäädännön ympäristöarvioinnilta edellyttämät että maankäyttö- ja rakennuslaissa mainitut vaikutukset.

Ympäristöministeriö (2007)

Julkaisut ja raportit: 

  • Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistuksen ympäristöarviointi. Ympäristöselostus. Diskurssi Oy, 19.12.2007. 41 s.  

 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vaikutusten arviointi

Suunnittelimme, toteutimme ja raportoimme vaikutusten arvioinnin valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden valmistelun yhteydessä. Lisäksi järjestimme vuorovaikutustilaisuudet arvioinnin yhteydessä sekä tuimme ympäristöministeriötä muun vuorovaikutuksen järjestämisessä.

Valtioneuvoston päätös valtakunnallisiksi alueidenkäyttötavoitteiksi sisältää vaikutusarvioinnin tulosten yhteenvedon.

Ympäristöministeriö (1999-2000) 

  • "Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vaikutusten arviointi" 2001. Jari Paldanius ja Lasse Tallskog. Ympäristöministeriö. Suomen Ympäristö 479. 90 s.