Valtatie 6:n tieosuuden parantamishankkeen vuorovaikutusprosessin arviointi

Valtatie 6:n Taavetti-Lappeenranta tieosuuden parantamishankkeen yleissuunnittelun ja siihen liittyvän YVA-menettelyn yhteydessä järjestettiin laaja vuorovaikutusprosessi. Sen yhteydessä tiedotettiin laajalti sekä järjestettiin esimerkiksi työpajoja, yleisötilaisuuksia ja suunnittelukävelyitä. Arvioimme vuorovaikutuksen toteutusta, kokosimme kokemuksia ja tuotimme kehittämisehdotuksia sovellettavaksi vastaavissa suunnittelutilanteissa. Kansalaisten ja etutahojen osallistamisen lisäksi arvioimme hankeryhmän toimintaa ja muuta viranomaisyhteistyötä. 

Arvioinnissa hyödynnettiin hanketta koskevan kirjallisen aineiston lisäksi eri osapuolten haastatteluita sekä osallistuvaa havainnointia yleisötilaisuuksissa, suunnittelukävelyillä ja suunnittelutiimin toiminnan yhteydessä. 

Kaakkois-Suomen tiepiiri (2008-9)

Julkaisut ja raportit: 

  • Valtatie 6:n parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnittelu ja YVA. Vuoropuhelun kuvaus ja arviointi. Jari Paldanius. 2009. Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri. 55 s.