TEKIJÄT JA YHTEYSTIEDOT

Diskurssi perustettiin vuonna 1991 tuolloin tuloillaan olevan YVA-lain mukaisen hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia koskevan koulutuksen puitteeksi. Toimintamme laajeni nopeasti ympäristö- ja muiden vaikutusten arviointiin, yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen sekä ympäristöpolitiikan, alueidenkäytön ja muiden alojen erityiskysymyksin. Myöhemmin arviointiosaamisemme ja -kokemuksemme laajeni väli- ja loppuarviointeihin sekä erilaisiin kehittämisarviointeihin.    

Olemme moniosaajien yhteisö, jossa luotettavat yhteistyökumppanimme täydentävät tarvittaessa tiimimme osaamista.  

Diskurssi Oy

Lahnatie 14 As.F1, 02170, Espoo

+358 50 5704 507

www.diskurssi.fi

Jari Paldanius 

Osakas, johtava asiantuntija

Vaikutusten etukäteisarviointi sekä väli-, loppu- ja kehittämisarviointi; yhteistyön käytännöt ja vuorovaikutteiset suunnittelu- ja ohjelmaprosessit; hanke- ja suunnitteluprosessien tuki.  

+358 50 570 4507

jari.paldanius@diskurssi.fi

  

Antti Leskinen 

Osakas, johtava asiantuntija

Vuorovaikutteinen suunnittelu, sidosryhmäyhteistyö, vaihtoehtojen vertailu osana vaikutusten ennakkoarviointia, oppivan rinnakkaisorganisaation soveltaminen.  

+358 40 845 3797

antti.leskinen@diskurssi.fi

 

Markku Turtiainen 

Osakas, johtava asiantuntija

Strategioiden ja ohjelmien arviointi; organisaatioiden toiminnan kehittäminen; ympäristötaloudelliset kysymykset ja yhteiskuntataloudellinen arviointi; ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). 

+358 40 557 8441

markku.turtiainen@diskurssi.fi