Antti Leskinen

Osakas, johtava asiantuntija

+358 40 845 3797

antti.leskinen@diskurssi.fi

Siirryin syksyllä 2019 takaisin Diskurssiin. Sitä ennen toimin 13 vuotta Tampereen kuntademokratian kehittämispäällikön tehtävässä, josta siirryin eläkkeelle 2019. Työ tamperelaisten kanssa ja kaupungin dynaamisessa organisaatiossa oli antoisaa. Kehitin yksikköni kanssa mm. alueellisen- ja digiosallistumisen järjestelmiä, valmensin ja toimin useissa työryhmissä myös valtuutettujen ja kuntalaisten kanssa sekä osallistuin kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Ammatillinen urani käynnistyi 1983, kun yliopistotutkintoni jälkeen pääsin töihin Lapin vesipiiriin. Siellä suunnittelin juuri suojellulle Ounasjoelle vene- ja kanoottireitin. Palasin 1984 Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan suunnittelijaksi ja sieltä Suomen Akatemian tutkijaksi. Suoritin WHO:n Environmental Impact Assessment -kurssin Aberdeenin yliopistossa 1985. Sitten laadin Ympäristöministeriölle ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät tutkimukset matemaattisten mallien soveltamisesta 1985 ja vaihtoehtojen vertailusta 1987. Käynnistimme Markun ja Pekka Salmisen kanssa YVA-alan yliopistokoulutuksen 1986. Vuodesta 1991 alkaen toimin yhtenä ohjaajana Diskurssin YVA-kursseilla. Näille kursseille osallistui 90-luvun alussa satoja asiantuntijoita. 

Vuosina 1993-2006 toimin Diskurssin asiantuntijana mm. Helsingin ja Lahden, Tampereen, tie- ja ympäristöhallintojen ja useiden yritysten kanssa. Työ sisälsi vuorovaikutusta kuntalaisten kanssa, asiantuntijoiden ja johtajien valmentamista ja hallinnon kehittämistä. Konsultoin esimerkiksi Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunnan Keke-hanketta 94-95 ja toimin asiantuntijana Uudenmaan tiepiirin hankkeissa. Laadin Jarin ja Katri Tulkin kanssa kansalaisille tarkoitetun osallistumisoppaan 1998. 

Uudenlaista oppivaa organisaatiomallia sovelsin ympäristöjärjestelmien laadintaan Lohjan sairaalan ja useiden PK-yritysten henkilöstön kanssa 2000-luvun alussa. Metsäalan kv. osallistumiskoulutuksen ohjeen laadintaan osallistuminen - "Entracop" -hanke (2006) avasi osallistumiseen eurooppalaista näkökulmaa. Kansainvälisen IAP2 -järjestön "Public Participation Certificate" -koulutuksen suoritin 2011, työskennellessäni Tampereella.

Syvällistä ymmärrystä alani perusteista antoi työ Helsingin yliopiston tutkimusryhmässä. Yhteistyömme tuloksena syntyi useita julkaisuja ja artikkeleilta sekä 1994 oppivaa vuorovaikutteista suunnittelua käsittelevä väitöskirjani (Environmental Planning as Learning). Minut nimitettiin Tampereen yliopiston dosentiksi 2001.