Jari Paldanius

Osakas, johtava asiantuntija

+358 50 5704507

jari.paldanius@diskurssi.fi

Olen työskennelyt Diskurssin palveluksessa laajalti julkishallinnon eri sektoreilla, esimerkiksi useilla ympäristöpolitiikan ja yhdyskuntasuunnittelun osa-alueilla sekä mm. liikennesuunnittelussa, aluekehittämisessä ja metsätaloudessa.  

Olen ollut kehittämässä suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointia jo SOVA-lainsäädännön valmisteluvaiheesta lähtien: mm. laatimalla selvityksiä, toteuttamalla pilotti- ja kehittämishankkeita, tukemalla yksittäisiä arviointiprosesseja ja organisaatioiden arviointikäytöntöjä sekä toteuttamalla ympäristöarviointeja. Vaikutusten etukäteisarviointien ohella olen tehnyt prosessien väli- ja kehittämisarviointeja esimerkiksi suunnitteluprosesseihin, valtakunnallisten ohjelmien ja strategioiden toteutukseen sekä yhteistyöverkostojen toimintaan liittyen.

Minulla on laaja-alainen kokemus vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä sekä yksittäisissä hankkeissa ja suunnitteluprosesseissa että organisaatioiden toiminnassa. Olen mm. ollut ratkaisemassa konfliktisia suunnittelutilanteita, arvioinut ja kehittänyt vuorovaikutusjärjestelyjä ja -prosesseja sekä järjestänyt lukuisia työpajoja, sidosryhmätilaisuuksia ja yleisötilaisuuksia. 

Vaikutusten arvioinnin ja vuorovaikutuksen ja yhteistyön aihepiireistä olen järjestänyt lukuisia kursseja ja yksittäisiä valmennustilaisuuksia sekä laatinut käytännönläheisiä oppaita ja tukiaineistoja. 

Ennen liitymistäni Diskurssin tiimiin toimin maankäytön ekonomian ja ympäristöekonomian assistenttina Helsingin yliopistossa sekä tutkijana Helsingin yliopistossa ja Kuluttajatutkimuskeskuksessa. Tutkimukseni käsittelivät energiapoliittista suunnittelua ja päätöksentekoa erityisesti kansalaisten osallistumisen ja vuorovaikutteisen suunnittelun näkökulmasta.